Tất cả sản phẩm

Hộp đựng bả chuột

Hộp đựng bả chuột

45.000₫ 65.000₫
Hộp đựng bẫy chuột

Hộp đựng bẫy chuột

45.000₫ 60.000₫
Thuốc diệt gián Seclira

Thuốc diệt gián Seclira

320.000₫ 340.000₫
Thuốc diệt kiến Anbio

Thuốc diệt kiến Anbio

20.000₫ 25.000₫
Thuốc diệt kiến OPTIGARD

Thuốc diệt kiến OPTIGARD

290.000₫ 3.100.000₫
Thuốc diệt chuột Storm

Thuốc diệt chuột Storm

220.000₫ 230.000₫
Đèn bắt muỗi TM

Đèn bắt muỗi TM

120.000₫ 150.000₫
Đèn bắt muỗi Mosclean

Đèn bắt muỗi Mosclean

780.000₫ 820.000₫
Đèn bắt muỗi DS

Đèn bắt muỗi DS

3.400.000₫ 3.600.000₫
Đèn bắt muỗi ĐQ

Đèn bắt muỗi ĐQ

550.000₫ 580.000₫
Bẫy dính chuột nhỏ

Bẫy dính chuột nhỏ

8.000₫ 9.000₫
Bãy dính chuột to

Bãy dính chuột to

12.000₫ 15.000₫
Bẫy sập 2

Bẫy sập 2

25.000₫ 28.000₫
Pergreen 50EC

Pergreen 50EC

580.000₫ 590.000₫
Thuốc Thảo mộc 10S

Thuốc Thảo mộc 10S

125.000₫ 145.000₫
Thuốc Fendona 50ml

Thuốc Fendona 50ml

78.000₫ 79.000₫
Lọc
Gọi ngay